Yuu'n Mee testuje každý produkt na neprítomnosť antibiotík.

  • naše laboratóriá sú vybavené najnovšími technológiami s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu a dodržiavanie výrobných noriem.
  • s programom „od farmára k spotrebiteľovi“ Yuu'n Mee plynule sleduje cestu kreviet z farmy na miesta spracovania až priamo na Váš stôl
  • náš chov v akvakultúrach je čistý bez použitia antibiotík a je ekologicky šetrnou alternatívou k nadmernému rybolovu vo svetových oceánoch

 

english
Deutsch