Čerstvý výlov pre dosiahnutie najlepšej kvality a jedinečnej Yuu'n Mee chuti:

  • každý výlov Yuu'n Mee kreviet je úplný a okamžite umiestnený na ľad ešte pri chovnom rybníku, následne je dopravený do miesta výroby pri teplote cca 0° C na ďalšie spracovanie
  • po ďalších spracovateľských krokoch (napríklad lúpanie, blanšírovanie) sú krevety zmrazené šokom pri -60° C a ďalej skladované pri -18 C.
  • takto sú všetky mikrobiologické procesy zastavené a nutričné hodnoty zostali zachované
  • týmto je zaručená kvalita a čerstvosť

 

english
Deutsch