Spravodlivé pracovné podmienky tvoria základ dôveryhodnej spolupráce s našimi dodávateľmi

  • zabezpečený stabilný príjem
  • bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku v podobe pravidelných školení, moderné vybavenie a sociálne výhody
  • zákaz detskej a nútenej práce
  • rešpektovanie zákonnej pracovnej doby
  • zákaz diskriminácie a sloboda zhromažďovania sa na pracovisku

 

english
Deutsch