Prvé biokrevety v Rakúsku:

Certifikovaná kvalita podľa Austria BIO Garantie!

 

Vzhľadom na to, že Yuu'n Mee neustále usiluje o ďalší rozvoj inovatívnych a udržateľných metód v odvetví morských plodov, vyvinula naša spoločnosť Black Tiger krevety v organickej kvalite. Na základe tohto úspechu sme v septembri 2010 získali certifikát od kontrolného orgánu Austria Bio Garantie v súlade s nariadeniami novej Smernice EÚ o ekologickej výrobe.

 

Len nedávno bolo dokončené „Nariadenie Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe“, ktoré stanovuje pravidlá výroby v ekologických akvakultúrach. V Európe tak môžu byť uvádzané na trh len tie produkty ekologických akvakultúr, ktoré boli skontrolované a certifikované podľa tohto Nariadenia. Kontrola a certifikácia v Thajsku je založená na rovnakých pravidlách ako v Rakúsku. Iba kvalifikované kontrolné orgány schválené EÚ môžu vykonávať tieto ekologické kontroly. Kontrolný reťazec začína na ekologickej krevetovej farme, pokračuje na mieste spracovania, nasleduje transport až do procesu importu. Priamo pred samotným importom sú kontrolné správy vydané akreditovanou thajskou inšpekčnou agentúrou dôkladne skontrolované kontrolným orgánom „Austria Bio Garantie GmbH“ v spolupráci s viedenskými úradmi MA63 a MA59 pre dohľad nad potravinami. Systém ekologických akvakultúr v Thajsku nebol iba primeraný, ale výrazne presvedčivý. Kritériá ako „udržateľnosť“ a „biošpecifikácia“ boli implementované príkladným spôsobom. Výsledkom dôkladného auditu bolo, že spoločnosť Yuu'n Mee nakoniec získala povolenie na dovoz organických kreviet. Celý proces obchodu a distribúcie Black Tiger biokreviet je certifikovaný kontrolným orgánom „Austria Bio Garantie GmbH“.

 

„To zaručuje, že označenie „BIO“ nie je len nálepka, ale reflektuje skutočný obsah“. hovorí Dr. Christian Eis z úradu Austria Bio Garantie.

english
Deutsch